Galeria obchody 65 rocznicy powstania koła

9 listopada 2013 r. odbyła się główna część obchodów 65-rocznicy założenia naszego koła. Przebieg tej niezwykle podniosłej i uroczystej imprezy przedstawia ta krótka relacja :

Uroczystość rozpoczęła się w naszej pięknej Bazylice p.w. św. Piotra i Pawła

W ławkach prawej nawy zasiedli zaproszeni goście m. innymi :

prezydent R.Mach, prezes N.R.Ł J. Suchorończak, J. Kmiecik

a po lewej stronie w galowych mundurach członkowie naszego koła z najbliższymi …..

 

Ważną rolę w uroczystości odegrali sygnaliści

Przygotowane medale, odznaczenia,kordelasy i kosz darów pól i lasów
 

Mszę celebrował i poświęcił sztandar ks. Prałat Zenon Gajda

Rozwinięcia i przekazania sztandaru dokonał prezes N.R.Ł J. Suchorończak
Prezes Naczelnej Rady Łowieckiej Jan Suchorończak w obecności członka Okręgowej Rady Łowieckiej w Katowicach Janusza Kmiecika odznaczył kolejno :
 
Widocznym wraz z uchwałą Kapituły Złotym Medalem Zasługi Łowieckiej    nowo otrzymany sztandar koła
 
Trzech kolegów Brązowym  Medalem Zasługi Łowieckiej  Medalem 50-lecia przynależności    do P.Z.Ł. kol. Bronisława Błacha
 
 Dwóch kolegów Złotym Medalem Zasłużony dla Łowiectwa Śląskiego  i pięciu kolegów Srebrnym Medalem Zasłużony dla Łowiectwa Śląskiego
Następnie odbył się bardzo podniosły (po raz pierwszy w Okręgu Śląskim) ceremoniał pasowania na Rycerzy św. Huberta kol. Andrzeja Kędzierskiego i Jerzego Ciszewskiego.
 
   Pasowania dokonał prezes N.R.Ł J. Suchorończak    Świeżo pasowani Rycerze św. Huberta  z paradnymi Myśliwskimi Kordelasami
 

Pamiątkowe zdjęcie członków koła z ks. Prałatem,  Prezydentem Zawiercia oraz przedstawicielami władz Polskiego Związku Łowieckiego.

 

Dalsze uroczystości odbywały się w pięknie udekorowanym lokalu „ U Taty ”
    Stół prezydialny ….  nasi goście  …… i członkowie z najbliższymi
Po smakowitym obiedzie wręczone zostały Złote Medale – Zasłużony dla Koła Łowieckiego „Ostaniec”
dla prezydenta Ryszarda Macha …… dla zadowolonego Jurka Górnika ….. i dla zaskoczonego Wieśka Gołuchowskiego

 

 
Prezydent pochwalił naszą działalność i zrewanżował się piękną figurką ….. oraz listem pochwalnym którego treść przedstawiła nam Pani Iwona Wiklik
 

Potem na salę w blasku rac wjechały na wózku pieczone dziki i udźce sarnie

  było wesoło i przyjemnie i tylko sztandar stał spokojnie w stojaku z pięknie rzeźbioną deską z motywem  naszego logo.