Kalendarz polowań ogólny

W styczniu polujemy na:

Jelenie szlachetne:
byki i cielęta przez cały miesiąc, a łanie do 15.01

Jelenie sika:
byki, łanie i cielęta do 15.01

Daniele:
byki cały miesiąc a łanie i cielęta do 15.01

Sarny:
kozy i koźlęta do 15.01

Dziki:
odyńce, wycinki, przelatki i warchlaki cały miesiąc, a lochy do 15.01

Muflony:
tryki cały miesiąc, a owce i jagnięta do 15.01

Tchórze i kuny

Lisy, Jenoty, Norki Amerykańskie, Szopy Pracze

Piżmaki

Zające szaraki i dzikie króliki:
tylko w drodze odłowu, do 15.01

Bażanty:
koguty; kury: wyłącznie na terenach OHZ (bażanta)

Kuropatwy:
tylko w drodze odłowu, do 15.01

Gęsi:
gęgawy na terenie województw: zachodniopomorskiego, lubuskiego, wielkopolskiego i dolnośląskiego – do 15.01, a zbożowe i białoczelne na terenie województw: zachodniopomorskiego, lubuskiego, wielkopolskiego i dolnośląskiego – do dnia 31.01

W lutym polujemy na:

Jelenie szlachetne:
byki i cielęta

Dziki:
odyńce, wycinki, przelatki i warchlaki

Muflony:
tryki

Tchórze i kuny

Lisy, Jenoty, Norki Amerykańskie, Szopy Pracze

Piżmaki

Bażanty:
koguty

 

W marcu polujemy na:

Dziki:
odyńce, wycinki, przelatki i warchlaki

Tchórze i kuny

Lisy, Jenoty, Norki Amerykańskie, Szopy Pracze

Piżmaki

 

W kwietniu polujemy na:

Dziki:
odyńce, wycinki, przelatki i warchlaki

Piżmaki:
do 15.04

Jenoty, Norki Amerykańskie, Szopy Pracze

 

W maju polujemy na:

Sarny:
kozły od 11.05

Dziki:
odyńce, wycinki, przelatki i warchlaki

Jenoty, Norki Amerykańskie, Szopy Pracze

 

W czerwcu polujemy na:

Sarny:
kozły

Dziki:
odyńce, wycinki, przelatki i warchlaki

Lisy, Jenoty, Norki Amerykańskie, Szopy Pracze:
od 1.06

 

W lipcu polujemy na:

Sarny:
kozły

Dziki:
odyńce, wycinki, przelatki i warchlaki

Lisy, Jenoty, Norki Amerykańskie, Szopy Pracze

 

W sierpniu polujemy na:

Jelenie szlachetne:
byki od 21.08

Sarny:
kozły

Dziki:
odyńce, wycinki, przelatki i warchlaki cały miesiąc, a lochy od 15.08

Lisy, Jenoty, Norki Amerykańskie, Szopy Pracze

Piżmaki:
od 11.08

Kaczki:
krzyżówki, cyraneczki, głowienki i czernice – od 15.08

Łyski:
od 15.08

Gołębie grzywacze:
od 15.08

 

We wrześniu polujemy na:

Jelenie szlachetne:
byki

Sarny:
kozły

Dziki:
wszystkie

Borsuki

Tchórze i kuny

Lisy, Jenoty, Norki Amerykańskie, Szopy Pracze

Piżmaki

Kuropatwy:
do 11.09

Słonki:
od 1.09

Kaczki:
krzyżówki, cyraneczki, głowienki i czernice

Gęsi:
gęgawy, zbożowe i białoczelne: od 1.09

Łyski

Gołębie grzywacze

Jarząbki

 

W październiku polujemy na:

Jelenie szlachetne:
byki, łanie i cielęta

Jelenie sika:
byki, łanie i cielęta

Daniele:
byki, łanie i cielęta

Sarny:
kozy i koźlęta

Dziki:
wszystkie

Muflony:
tryki, owce i jagnięta

Borsuki

Tchórze i kuny

Lisy, Jenoty, Norki Amerykańskie, Szopy Pracze

Piżmaki

Bażanty:
koguty; kury: wyłącznie na terenach OHZ (bażanta)

Kuropatwy:
do 21.10, a w drodze odłowu cały miesiąc

Słonki

Kaczki:
kryżówki, cyraneczki, głowienki i czernice

Gęsi:
gęgawy, zbożowe i białoczelne

Łyski

Gołębie grzywacze

Jarząbki

 

W listopadzie polujemy na:

Jelenie szlachetne:
byki, łanie i cielęta

Jelenie sika:
byki, łanie i cielęta

Daniele:
byki, łanie i cielęta

Sarny:
kozy i koźlęta

Dziki:
wszystkie

Muflony:
tryki, owce i jagnięta

Borsuki

Lisy, Jenoty, Norki Amerykańskie, Szopy Pracze

Tchórze i kuny

Lisy, Jenoty, Norki Amerykańskie, Szopy Pracze

Piżmaki

Zające szaraki i dzikie króliki:
również w drodze odłowu

Bażanty:
koguty; kury: wyłącznie na terenach OHZ (bażanta)

Kuropatwy:
tylko w drodze odłowu

Słonki

Kaczki:
krzyżówki, cyraneczki, głowienki i czernice

Gęsi:
gęgawy, zbożowe i białoczelne

Łyski

Gołębie grzywacze

Jarząbki

 

W grudniu polujemy na:

Jelenie szlachetne:
byki, łanie i cielęta

Jelenie sika:
byki, łanie i cielęta

Daniele:
byki, łanie i cielęta

Sarny:
kozy i koźlęta

Dziki:
wszystkie

Muflony:
tryki, owce i jagnięta

Tchórze i kuny

Lisy, Jenoty, Norki Amerykańskie, Szopy Pracze

Piżmaki

Zające szaraki i dzikie króliki:
również w drodze odłowu

Bażanty:
koguty; kury: wyłącznie na terenach OHZ (bażanta)

Kuropatwy:
tylko w drodze odłowu

Słonki:
do 21.12

Kaczki:
krzyżówki, cyraneczki, głowienki i czernice: do 21.12

Gęsi:
gęgawy, zbożowe i białoczelne: do 21.12, na terenie województw: zachodniopomorskiego, lubuskiego wielkopolskiego i dolnośląskiego cały miesiąc

Łyski:
do 21.12

Kalendarz pochodzi ze strony Polskiego Związku Łowieckiego

http://www.pzlow.pl/

 

Kalendarz polowań – stan prawny na 16.10.2009 r.