Koło Łowieckie „Ostaniec” – Sprzedaż Bezpośrednia Dziczyzny

Koło Łowieckie „Ostaniec” z dumą oferuje sprzedaż bezpośrednią dziczyzny, umożliwiając mieszkańcom naszego regionu dostęp do wysokiej jakości, świeżego mięsa z zwierząt łownych. Nasza dziczyzna pochodzi z odpowiedzialnych i zrównoważonych polowań, co gwarantuje jej wyjątkowy smak i wysoką wartość odżywczą.

Dlaczego warto wybrać dziczyznę od Koła Łowieckiego „Ostaniec”?

  1. Świeżość i Jakość: Mięso trafia do konsumenta bezpośrednio po odstrzale, co zapewnia jego najwyższą jakość i świeżość.
  2. Ekologia: Dziczyzna to produkt naturalny, z minimalnym śladem węglowym, co czyni ją przyjazną dla środowiska.
  3. Transparentność: Oferujemy pełną informację o pochodzeniu mięsa i sposobie jego pozyskiwania.
  4. Wyjątkowy Smak: Dziczyzna cechuje się niepowtarzalnym smakiem, który z pewnością przypadnie do gustu miłośnikom wykwintnej kuchni.
  5. Kultura i tradycja: W wielu regionach polowanie i spożywanie dziczyzny jest częścią lokalnej tradycji i kultury. Bezpośrednia sprzedaż wspiera kultywowanie tych tradycji.

Zapraszamy do kontaktu z Kołem Łowieckim „Ostaniec” i skorzystania z naszej oferty. Gwarantujemy najwyższą jakość i pełne zadowolenie z zakupów.

Kontakt: Koło Łowieckie „Ostaniec”

Telefon: 606-854-466

Email: klostaniec@gmail.com

Adres punktu sprzedaży: ul. Górnicza 2, 42-421 Rudniki

Dołącz do grona naszych zadowolonych klientów i ciesz się smakiem prawdziwej, naturalnej dziczyzny!

Zamów w punkcie sprzedaży bezpośredniej Koła Łowieckiego Ostaniec — Kliknij

Regulamin i zasady sprzedaży bezpośredniej tusz zwierzyny pozyskanej

przez Koło Łowieckie „Ostaniec” w Zawierciu

1. Sprzedaż bezpośrednia tusz zwierzyny prowadzona jest zgodnie z przepisami
prawa i pod nadzorem Powiatowego Lekarza Weterynarii w Zawierciu.
2. Sprzedaż bezpośrednia całych tusz obejmuje: wytrzewione, nieskórowane, świeże
tusze zwierząt łownych, pozyskane przez Koło Łowieckie „Ostaniec” w Zawierciu na
terenie obwodu łowieckiego nr 75.
3. Ważenia tuszy zwierzyny dokonuje myśliwy który ją pozyskał z momencie
przekazania jej do chłodni.
4. Tusze dzików podlegają obowiązkowemu badaniu w kierunku obecności larw
włośni przez lekarza weterynarii metodą wytrawiania, a następnie po uzyskaniu
wyniku wykluczającego obecność włośni, przeznaczane są do faktycznej sprzedaży
bezpośredniej. W przypadku stwierdzenia obecności larw włośni w tuszy dzika,
zarządcę obowiązuje postępowanie zgodne z decyzją Powiatowego Lekarza
Weterynarii w Zawierciu.
5. Do sprzedaży bezpośredniej przeznacza się tusze zwierząt łownych, które przed
odstrzałem nie wykazywały oznak nietypowego zachowania, odstrzelone zostały w
miejscu, co do którego nie ma podejrzeń o skażenie środowiska, po dokonaniu
oględzin tuszy nie stwierdzono występowania nietypowych cech, mających wpływ na
zdrowie konsumenta.
6. Wraz z tuszą klient otrzymuje oryginał świadectwa pochodzenia zwierzyny oraz, w
przypadku tuszy dzika, oryginał wyniku badania weterynaryjnego w kierunku
obecności larw włośni.
7. Adres punktu sprzedaży bezpośredniej dziczyzny: ul. Górnicza 2, 42-421 Rudniki.
8. Tusze zwierzyny można nabyć bezpośrednio w punkcie sprzedaży po
wcześniejszym złożeniu zamówienia. Zamówienie można złożyć pisemnie na adres
e-mail: klostaniec@gmail.com lub pod nr tel. 606854466.
Zamówienie powinno zawierać: dane zamawiającego (imię, nazwisko, adres,
telefon), gatunek, szacunkową wagę, ilość sztuk zamawianej zwierzyny.
Złożenie zamówienia jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
9. Po złożeniu zamówienia klient otrzymuje informację o możliwości zrealizowania
zamówienia (od osoby zajmującej się punktem sprzedaży bezpośredniej dziczyzny).
W przypadku większej liczby klientów obowiązywać będzie kolejność nadesłanych
zamówień. Odbiór tuszy nastąpi po wcześniejszym uzgodnieniu terminu. W
przypadku nieodebrania zamówionej tuszy w umówionym terminie tusza zostaje
sprzedana następnemu w kolejce klientowi.
10. Płatność za kupowane tusze jest realizowana bezpośrednio na miejscu
(gotówką). Dowodem sprzedaży detalicznej jest wystawiona faktura VAT.

Wydanie tuszy następuje tylko po uregulowaniu należności.
11. Kupujący zapewni swoim kosztem oraz staraniem odpowiedni środek transportu,
osoby do załadunku.
12. Kupujący swoim kosztem oraz staraniem dokona należytej utylizacji odpadów
organicznych, powstałych z zagospodarowanej tuszy dziczyzny, zgodnie z
regulacjami prawa powszechnego w przedmiotowym zakresie.
13. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego
oraz ustawy Prawo łowieckie.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych: w związku z
realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych „RODO”), informujemy o przetwarzaniu Państwa danych osobowych oraz o
przysługujących Państwu prawach z tym związanych. Państwa dane osobowe będą
przetwarzane wyłącznie w niezbędnym zakresie, uzasadnionym celem
przetwarzania, jakim jest wykonanie obowiązków wynikających z przepisów
prawa, w tym w szczególności weterynaryjnych, rachunkowych i podatkowych.
Administratorem Państwa danych osobowych jest Koło Łowieckie „Ostaniec” w
Zawierciu, ul. Dojazd 5a 42-400 Zawiercie.