Podsypy i budy

 1. BLANOWICE                           ( trzciny)
 2. BLANOWICE                           ( budka za krzyżem)
 3. BLANOWICE                           ( od str. Kościoła)
 4. GLINIANA                                ( w sosenkach)
 5. GLINIANA                                ( za Edamem)
 6. PAULEWICZ                             ( za garażami)
 7. PAULEWICZ                             ( budka)
 8. PAULEWICZ                             ( topole)
 9. RUDNIKI                                   ( budka za domami)
 10. RUDNIKI                                   ( w modrzewiach)
 11. RUDNIKI                                   ( na polu w krzaku)
 12. RUDNIKI                                   ( za remizą)
 13. PRZED AMBONĄ 5                 ( przy polu nowy)
 14. PRZY AMBONIE 23                 ( nowy)
 15. DOŁY WŁODOWSKIE             (okrągły krzak)
 16. DOŁY WŁODOWSKIE             ( za szlabanem)
 17. DOŁY WŁODOWSKIE             ( przy ambonie 22 – nowy)
 18. DOŁY WŁODOWSKIE             ( ul.Zamkowa)
 19. SADY KOŁO ŚNITKA               ( lewa strona- budka)
 20. SADY KOŁO ŚNITKA               ( prawa strona – budka )
 21. SADY KOŁO ŚNITKA               ( prawa strona – posyp)
 22. KOLCÓWKI                              ( budka)
 23. KOLCÓWKI                              ( w krzaku – planowany)
 24. GÓRA WŁODOWSKA             ( budka)
 25. GÓRA WŁODOWSKA             ( budka)
 26. GÓRA WŁODOWSKA             ( budka)
 27. GÓRA WŁODOWSKA             ( budka za campingiem)
 28. RZĘDKOWICE                          ( lewa strona – budka)
 29. RZĘDKOWICE                          ( za wójtem)
 30. STRASZOWCE                         ( za szlabanem)
 31. PIECKI